OVVR Žihle 2004

10.10.2004

KCHLS, člen F.C.I. prostřednictvím ČMKU

pořádá v neděli 10. října 2004 v Žihli

Ověření vrozených vlastností retrieverů

Pořadatel:

Ing. Vladimír Melion

Zkušební řád:

Zkouší se podle ZŘ KCHLS


uzávěrka přihlášek 4.10.2004

Sraz:

9:00 Parkoviště Žihle.

Žihle leží nedaleko státní silnice 27 severně od Plzně .

Program:

9:00 hod. sraz účastníků
9:15 společný odjezd do místa konání zkoušky - škola v přírodě Sklárna
9:45 prezentace, nástup ke zkoušce a odchod do honitby
14:00 návrat z honitby, oběd - restaurace Nový dvůr
16:00 slavnostní nástup, vyhodnocení zkoušky

Akce se koná za každého počasí.

Účastnický poplatek:

400,- Kč pro člena KCHLS.

Poučení

Před zkouškou budou vůdci během nástupu seznámeni s průběhem zkoušky, vysvětleny všechny disciplíny a způsob hodnocení.

Veterinární podmínky účasti:

1. Vůdce psa předloží očkovací průkaz s potvrzením pověřeného veterinárního lékaře o klinickém vyšetření psa ne starším 3 dnů nebo samostatný doklad o tomto vyšetření (s uvedením jednoznačných identifikačních údajů) stvrzující výše uvedené.
2. Vůdce doloží, že pes byl očkován proti vzteklině ne dříve než před 12 měsíci a ne později než před 1 měsícem.
3. Ke zkoušce nemohou být připuštěny feny po 30. dnu březosti, do 6 týdnů po porodu a hárající feny.
Podmínky uvedené pod body 1. a 2. se týkají i přihlížejících účastníků, jejichž psi se neúčastní zkoušek.

Všeobecné podmínky:

Vůdce předá při prezentaci Průkaz původu, bez splnění této podmínky nebude pes ke zkoušce připuštěn.
Volné pobíhání psů není možné bez souhlasu organizátora či rozhodčích.
Pořadatel neručí za škody způsobené psem ani za jeho ztrátu v průběhu konání zkoušek.
Vůdci nastoupí vhodně oblečeni.
Pes, který během zkoušek naruší výkon jinému psu bude ze zkoušky vyloučen.
Vůdce musí být seznámen se zkušebním řádem, podle něhož ověření vlastností probíhá.
Pořadatelé mají právo kdykoli v průběhu zkoušek vyloučit z účasti vůdce psa nebo přihlížející pro nevhodné chování nebo chování, které může negativně ovlivnit výkon ostatních psů.
Účastníci jsou povinni se bezodkladně podřídit všem pokynům rozhodčích či pořadatelů, aby mohl být zajištěn bezproblémový průběh a regulérní odzkoušení psů.

Přihlášky, informace, ubytování


Další informace na tel. číslech 604/708 641, email: baron@bestbaron.cz
Přihlášky a účastnický poplatek složenkou C posílat na adresu: Ing. Vladimír Melion, Cekov 5, 338 08 p. Zbiroh

Návrat na hlavní stránku Pozdravné a pochvalné dopisy sem