Golden Retriever
Rádce

Historie plemene
Vlastnosti plemene
Pro koho se hodí
Výběr chovatele
Cena štěňátka
Úprava srsti
Výchova
10 rad psí mámy štěňátku
Socializace
Nemá Váš pes cizopasníky?

linka

Nemá Váš pes cizopasníky?

Autor: Ivan Stuchlý

Nepostradatelná publikace pro všechny chovatele a majitele psů.

Vydalo nakladatelství nutriCYON
Ivan Stuchlý - Osamocená 16, 160 00 Praha 6
Knihu posíláme dobírkou
Cena včetně DPH: 130,- Kč /poštovné a balné zdarma !/

OBJEDNAT můžete zde:


Jméno, příjmení:
Ulice, č.:
PSČ, Místo:
Email:
Telefon:

Vzkaz:

Úvod
Cizopasný hmyz
  Blechy
    Blecha psí
    Blecha kočičí
  Vši
    Veš psí
  Všenky
    Všenka psí
Cizopasní roztoči
  Roztoči rodu Cheiletiella
  Čmelíci
   Čmelík kuří
  Klíšťata
    Klíště obecné
    Klíšt lužní
    Piják lužní
    Piják psí
    Piják stepní
Zákožky
    Zákožka psí
    Svrabovka kočičí
    Strupovka ušní
Trudníci
    Trudník psí
    Svilušky (Sametky)
    Larvy svilušky podzimní
Jazyčnatky
   Jazyčnatka tasemnicová
Hlístice
    Škrkavka psí
    Škrkavka kočičí
    Škrkavka šelmí
    Měchovec psí
    Měchovec liščí
    Měchovec Ancylostoma ceyanicum
    Tenkohlavec Trichocephalus vulpis
    Svalovec stočený
    Ledvinovec psí
    Hádě střevní
    Plicnivka liščí
    Vlasovka psí
Tasemnice
    Tasemnice psí
    Tasemnice hrášková
    Tasemnice vroubená
    Měchožil zhoubný
    Tasemnice Alveococcus multilocularis
    Tasemnice vrtohlavá
    Tasemnice mnohohlavá
    Tasemnice norčí
    Škulovec široký
    Škulovec liščí
Motolice
    Motolice plicní
    Motolice žlučová
    Motolice psí
    Motolice Pseudoamphistomum truncatum
    Krevnička jaterní
    Motolice kopinatá
    Motolice střevní
    Motolice Metagonimus yokogawai
Cizopasní prvoci
    Toxoplasma
    Svalovky
    Kokcidie
    Ničivky
    Klíštěnky
    Bičenky
Závěr
Slovník odborných výrazů
Slovník odborných názvů

Úvod

Pouze dokonale zdravý pes je opravdovým potěšením svého majitele a jenom ten pes, který není hostitelem žádných cizopasníků, je naprosto zdráv.
Cizopasení je zvláštní druh vzájemného soužití dvou organismů - hostitele a cizopasníka. Typické pro toto soužití je, že jeden jeho účastník, cizopasník, žije na úkor druhého, hostitele.
Tím jak cizopasník získává potravu, ochuzuje a poškozuje hostitelský organismus. Ale škodí hostiteli i jinak, např. když svým pohybem po povrchu jeho těla způsobuje svědění a neklid, nebo když do jeho organismu uvolňuje zplodiny své látkové výměny, které mohou být příčinou dalších poruch, např. kožních. Onemocnění, která vznikají v důsledku napadení cizopasníky, se nazývají obecně choroby parazitárního původu, krátce parazitózy.
Napadení psa cizopasníky není pro jeho organismus škodlivé jen samo o sobě, ale celkově ho značně oslabuje. Proto je pes mnohem náchylnější k jiným onemocněním, např. infekčním.
Vývoj některých druhů cizopasníků je poměrně jednoduchý, vystupuje v něm jen jeden hostitel. Jiné druhy cizopasníků mají vývoj složitý, vyznačující se střídáním různých hostitelů. Střídají-li se hostitelé, je jeden z nich hlavní a ostatní jsou mezihostitelé. V závislosti na vývoji cizopasníka se jím pes může nakazit buď přímo od jiného psa, anebo pouze prostřednictvím mezihostitele.
Mnozí cizopasníci jsou svým výskytem vázáni na určitý hostitelský druh nebo na několik druhů hostitelů. Příležitostně se ale mohou objevit, i když spíš náhodně, také u jiných hostitelů. Náhodným hostitelem různých cizopasníků může být také pes. Proto se musí v případě ne zcela jasných příznaků nemoci uvažovat i o původních méně obvyklých.
Někteří cizopasníci jsou rozšířeni prakticky po celém světě. Jiní se vyskytují pouze v některých oblastech. Ovšem i tam, kde se určitý druh cizopasníků běžně nevyskytuje, je třeba počítat s možností jeho zavlečení.
Při stále hojnějších dovozech psů a při častém cestování s nimi se cizopasníci dostávají i tam, kde vlastně nemají co pohledávat. Většinou zde ani nemůže probíhat jejich další vývoj, protože jim např. chybějí příslušní mezihostitelé nebo přenašeči. Ale příčinou onemocnění psa mohou být.
Proto nelze zapomínat na cizopasníky, kteří se vyskytují v dané oblasti jen vzácně. Při onemocněních, jejichž příčina není zřejmá, je třeba věnovat mimořádnou pozornost všemu, co jejich propuknutí předcházelo.
Cizopasníci mohou rovněž být přenašeči různých nemocí, např. bakteriálního, virového či jiného původu. Tyto druhy cizopasníků jsou zvlášť nebezpečné, protože ohrožují hostitele nejen svým cizopasením, ale také následnou nákazou. Jindy může být jeden cizopasník mezihostitelem jiného cizopasníka.
Obvykle se rozlišují cizopasníci vnější a vnitřní. První se zdržují převážně na povrchu těla hostitele, druzí žijí uvnitř, v různých orgánech, např. ve střevě, v plicích, ve svalech, apod. K vnějším cizopasníkům patří cizopasné druhy hmyzu a roztočů, k vnitřním se počítají živočichové obvykle označovaní jako „červi“ - motolice, tasemnice, a hlístice.
Protože jsou parazitární nemoci přenosné, ohrožují vždy větší až velký počet psů. Proto je nezbytně nutné každému jejich výskytu věnovat patřičnou pozornost. Při ochranném očkování proti infekčním nemocem musí být pes úplně zdráv. Nesmí tedy ani být napaden cizopasníky. Očkování psa zamořeného cizopasníky může mít za následek závažné poruchy jeho zdravotního stavu.
Mnohdy jsou nemoci vyvolané cizopasníky nebezpečné. Dokonce mohou ohrožovat život psa. Jejich léčba proto musí být vždy svěřena veterinárnímu lékaři - specialistovi na malá zvířata. Přitom samozřejmě platí, že léčba vedená odborníkem může být plně úspěšná jen tehdy, jestliže se s ní začne včas. Je na majiteli psa, aby se s léčbou nezačalo pozdě.
Proto, aby majitel mohl včas rozpoznat napadení svého psa, je v popisu jednotlivých druhů cizopasníků v této knize největší pozornost věnována právě příznakům jednotlivých parazitóz.
To, že všechny druhy cizopasníků nejsou v našich podmínkách stejně časté, je v textu vyjádřeno různou velikostí použitého písma. Menším písmem jsou uvedeny ty druhy, které se běžně nevyskytují, ale přesto je o nich nutno vědět, protože se čas od času mohou i u nás objevit.
Nakloněným písmem (kurzívou) jsou vytištěny odborné výrazy, jejichž vysvětlení je uvedeno ve slovníku odborných výrazů na konci knihy.
Protože se v knize používají z důvodů srozumitelnosti české názvy cizopasníků (s výjimkou těch případů, kdy neexistují), je pro návaznost na odbornou literaturu na konci knihy připojen slovník odborných názvů, obsahující ke každému českému jménu jeho latinský protějšek.

Slovník odborných výrazů

ankylostomóza - onemocnění způsobené měchovcem psím
aksaridóza - onemocnění člověka způsobené škrkavkou dětskou
babesióza - onemocnění způsobené klíštěnkou Babesia canis
borrelióza - onemocnění způsobené bakterií Borrelia burgdorferi
botriocefalová chudokrevnost viz difylobotriová chudokrevnost
cenuróza - onemocnění způsobené tasemnicí vrtohlavou u mezihostitele
coenurus cerebralis - larvální stadium tasemnice vrtohlavé
- serialis - larvální stadium tasemnice mnohohlavé
cysta - 1. chorobně vzniklá dutina s různým obsahem, např. s cizopasníkem; 2. opouzdřené klidové stadium některých druhů bezobratlých živočichů, obvykle určené k přečkání nepříznivého období
dehydratace (organismu) - odvodnění (organismu)
demodikóza - onemocnění způsobené trudníkem psím
difylobotriová chudokrevnost - chudokrevnost způsobená škulovcem širokým
dikrocelióza - onemocnění způsobené motolicí kopinatou
echinokokóza - onemocnění způsobené měchožilem zhoubným
echinokokus - larvální stadium měchožila zhoubného
ekzém - neinfekční zánět vrchních vrstev pokožky
erythema autumnalis viz trombikulóz
fasciolopsióza - onemocnění způsobené motolicí střevní
giardióza - onemocnění způsobené bičenkou r. Giardia (= Lamblia)
hypostom - útvar na hlavičce klíštěte, sloužící k jeho pevnému přichycení na těle hostitele
chitin - látka, která vyztužuje tělo hmyzu a tvoří jeho tzv. vnější kostru
imunita - chráněnost organismu před infekcí (v užším slova smyslu)
katayama viz schistosomóza (východoasijská)
klonorchióza - onemocnění způsobené motolicí žlučovou
kokcidióza - onemocnění způsobené kokcidiemi
larva migrans visceralis - onemocnění člověka způsobené larvami škrkavky psí
larvální granulomatóza viz larva migrans visceralis
lambliáza viz giardióza
leishmanióza onemocnění vyvolané ničivkou z rodu Leishmania
lymeská choroba viz borrelióza
mikrofilárie - larvy vlasovky psí
nymfa - stadium ve vývoji vší, klíšťat
oocysta - stadium ve vývoji - rozmnožovací útvar („vajíčko“) mikroskopické velikosti u kokcidií a sarkosporidií
paragonimóza - onemocnění způsobené motolicí plicní
parazitóza - onemocnění způsobené cizopasníky
partenogenetické rozmnožování- rozmnožování bez oplození u některých bezobratlých živočichů
perniciózní (chudokrevnost - zhoubná (chudokrevnost), nemoc z nedostatku vitaminu B12
piroplasmóza viz babesióza
plicní diastomóza viz paragonimóza
predilekční místa - místa na těle psa, na nichž se nejčastěji vyskytují vnější cizopasníci
progesteron - jeden druh samičího pohlavního hormonu u savců
repelenty (= látky repelentní) - látky odpuzující vnější cizopasníky
sarkosporidióza - onemocnění způsobené svalovkami z rodu Sarcosystis
scabies - svrab, onemocnění způsobené zákožkou psí
schistosomóza (východoasijská) - onemocnění způsobené krevničkou jaterní
skolex (scolex) - hlavička tasemnice
sporocysta - rozmnožovací útvary mikroskopické velikosti u kokcidií a sarkosporidií
sporozoit - červíčkovité rozmnožovací stadium drobnohledné velikosti, líhnoucí se ze sporocyst kokcidií, toxoplasmy a sarkosporidií
sporozoit - červíčkovité rozmnožovací stadium drobnohledné velikosti, líhnoucí se ze sporocyst kokcidií, toxoplasmy a sarkosporidií
strobila - tělo tasemnice
strongyloidóza - onemocnění způsobené hádětem střevním
transplacentární (přenos) - přenos (cizopasníka) přes lůžko (placentu)
trichinelóza - onemocnění způsobené svalovcem stočeným
trichocefalóza - onemocnění způsobené tenkohlavcem Trichocephalus vulpis
trombikulóza - kožní onemocnění způsobené sviluškou podzimní (= sametkou zarděnkovou)
toxoplasmóza - onemocnění způsobené prvokem Toxoplasma gondii

Slovník odborných názvů

bičenka - Giardia (syn. Lamblia)
blecha kočičí - Ctenocephalides cati
- psí - Ctenocephalides canis
čmelík kuří - Dermanyssus gallinae
hádě střevní - Strongyloides stercoralis
jazyčnatka tasemnicovitá - Linguatula serrata
klíštěnka - Babesia (syn. Piroplasma)
klíšť lužní - Haemaphysalis concinna
klíště obecné - Ixodes ricinus
kokcidie - Coccidia (r. Eimeria, r. Isospora)
krevnička jaterní - Schistosoma japonicum
ledvinovec psí - Diotophyme renale
měchovec liščí - Uncinaria stenocephala
- psí - Ancylostoma caninum
měchožil zhoubný - Echinococcus granulosus
motolice kopinatá - Discrocoelium lanceolatum
- plicní - Paragonismus westermanii (syn. P. ringeri)
- psí - Opisthorchis felineus
- střevní - Fasciolopsis buski
- žlučová - Clonorchis sinensis
ničivka - Leishmania
piják lužní - Dermacentor reticulatus
- psí - Rhipicephalus sanguineus
- stepní - Dermacentor marginatus
plicnivka liščí - Crenosoma vulpis
strupovka ušní - Otodectes cynotis
svalovec stočený - Trichinella spiralis
svalovka - Sarcocystis
sviluška podzimní (= sametka zarděnková) - Trombiciula (syn. Neotrombicula) autumnalis
svrabovka kočičí - Notoedres cati
škrkavka kočičí - Toxocara cati
- psí - Toxocara canis
- šelmí - Toxoscaris leonina
škulovec liščí - Diphyllobotrium erinacei
- široký - Diphyllobotrium latum
tasemnice hrášková - Taenia pisiformis
- kočičí - Taenia (syn. Hydatigena) taeniaeformis
- mnohohlavá - Multiceps serialis
- norčí - Mesocestoides lineatus
- psí - Dipyllidium caninum
- vroubená - Taenia hydatigena
- vrtohlavá - Multiceps multiceps
toxoplasma - Toxoplasma gondii
trudník psí - Demodex canis
veš psí - Linognathus setosus
vlasovka psí - Dirofilaria immitis
všenka psí - trichodectes canis
zákožka psí - Sarcoptes canis

Závěr

Jak je v textu knihy naznačeno různě velkým písmem, nejsou v našich podmínkách všichni cizopasníci stejně častí. Také nejsou všichni cizopasníci stejně častí. Také nejsou všichni stejně nebezpeční. Největší pozornost si určitě zaslouží ti, kteří jsou hojní a svému hostiteli obzvlášť škodliví, a ovšem i ti, kteří jsou přenosní na člověka. K nejdůležitějším cizopasníkům psa patří z tohoto hlediska blecha psí, klíště obecné, zákožka psí, trudník psí, škrkavka psí, tasemnice psí, kokcidie a bičenky rodu giardia.
Uvedené ovšem neznamená, že všechny ostatní je možno opomíjet. Rozhodně ne. Zejména u dovezených zvířat je právě kvůli těmto cizopasníkům nutné včasné komplexní laboratorní vyšetření. Toto vyšetření je důležité i z hlediska ochrany poměrně příznivých poměrů u nás. Zvláště významný je v tomto smyslu měchožil zhoubný, tasemnice Alveococcus multilocularis, tenkohlavec Trichocephalus vulpis a měchovec psí.
Příznaky onemocnění vyvolaných cizopasníky nebývají, bohužel, většinou nikterak jednoznačné. proto všude tam, kde pes trpí potížemi bez zjevné příčiny, je třeba kromě důkladného vyšetření veterinárním lékařem podstoupit také laboratorní vyšetření na přítomnost cizopasníků. Pravidelná vyšetření tohoto druhu by měla být pro chovatele a majitele psů naprostou samozřejmostí, stejně jako soustavné odčervování a tlumení vnějších cizopasníků. Tyto úkony jsou obzvláště důležité pro rodiny s dětmi, mimořádný význam však mají i pro ochranu životního prostředí, především ve velkých městech. Kdo se bude řídit radami z této knihy a právě uvedenými doporučeními, může učinit velmi mnoho pro zdraví psů i lidí.

linka

 
Historie plemene
Vlastnosti plemene
Pro koho se hodí
Výběr chovatele
Cena štěňátka
Úprava srsti
Výchova
10 rad psí mámy štěňátku
Socializace
Nemá Váš pes cizopasníky?


Na hlavní stránku Návrat na předchozí stránku Napište nám