Zkušební řád - pro zkoušky ohařů
 

Všeobecně | ohaři | lovečtí slídiči | teriéři, jezevčíci a retrívři | bezkontaktní norování | honiči | barváři

ÚVOD
Ohaři tvoří skupinu plemen psů, kteří se mohou všestranně používat pro různou povrchovou práci.

Předměty zkoušek
Zkoušky vloh - ZV
Podzimní zkoušky - PZ
Lesní zkoušky - LZ
Speciální zkoušky z vodní práce - SVP
Všestranné zkoušky - VZ
Memoriál Richarda Knolla - MRK
Memoriál Karla Podhajského - MKP

PŘEDMĚTY ZKOUŠEK:

NOS

SPOLEČNÝ HON
Časový limit: 15-30 minut
VROZENÁ CHUŤ k PRÁCI

HLEDÁNÍ
Časový limit: 20-30 minut
VYSTAVOVÁNÍ

POSTUPOVÁNÍ

STOPA ŽIVÉ ZVĚŘE

ZÁJEM O STOPU ZVĚŘE

DOHLEDÁVKA STŘELENÉ A POHOZENÉ PERNATÉ I SRSTNATÉ ZVĚŘE
Časový limit: max.10 minut, kontrolní pes max. 5 minut
PŘINÁŠENÍ VLEČENÉ SRSTNATÉ a PERNATÉ ZVĚŘE NA DÁLKU V POLI
Časový limit: 10 minut
PŘINÁŠENÍ VLEČENÉ LIŠKY NA DÁLKU V LESE
Časový limit: 15 minut
PŘINÁŠENÍ ZVĚŘE PERNATÉ, SRSTNATÉ A LIŠKY

KLID PŘED ZVĚŘÍ PERNATOU

KLID PŘED ZVĚŘÍ SRSTNATOU

CHOVÁNÍ PO VÝSTŘELU

POSLUŠNOST

VODĚNÍ NA ŘEMENI

PRÁCE NA POBARVENÉ STOPĚ SPÁRKATÉ ZVĚŘE

PŘINÁŠENÍ LIŠKY PŘES PŘEKÁŽKU
Časový limit: 3 minuty
DOHLEDÁVKA POHOZENÉ LIŠKY
Časový limit: 10 minut
CHOVÁNÍ NA STANOVIŠTI
Časový limit: 10 minut
VYHÁNĚNÍ ZVĚŘE Z HOUŠTIN

SLÍDĚNÍ
Časový limit: 5 minut
ŠOULAČKA S ODLOŽENÍM

PRÁCE PSA NA VODĚ

OCHOTA K PRÁCI V HLUBOKÉ VODĚ
Časový limit: 2 minut
PŘINÁŠENÍ KACHNY Z HLUBOKÉ VODY
Časový limit: 5 minut
NAHÁNĚNÍ A DOHLEDÁVKA STŘELENÉ NEBO POSTŘELENÉ KACHNY V RÁKOSÍ
Časový limit: 15 minut
DOHLEDÁVKA STŘELENÉ KACHNY V RÁKOSÍ
Časový limit: 10 minut
CHOVÁNÍ NA STANOVIŠTI U VODY
Časový limit: 10 minut

Zkoušky vloh ohařů
Jsou potřebné z chovatelského hlediska, neboť pes na nich nejlépe ukáže vrozené vlastnosti, kteréí nejsou doposud ovlivněné vyšším stupněm výcviku. Jsou důležité také z hlediska kontroly dědičnosti vhodné vhodné pro kontrolu výchovy štěněte a včasné započetí výcviku. Je proto žádoucí, aby se těchto zkoušek zúčastňovalo co nejvíce mladých ohařů. ZV se mohou zúčastnit ohaři všech plemen a to pouze jedenkrát, než obstojí.
Předmětnejnižší známkykoeficientmaximální
počet bodů
I.II.III.
1. Vrozená chuť k práci322520
2. Hledání332624
3. Vystavování332832
4. Postupování211416
5. Nos3321040
6. Klid před zvěří pernatou21128
7. Klid před zvěří srstnatou211312
8. Chování po výstřelu211312
9. Zájem o stopu zvěře322520
10. Vodění22128
11. Poslušnost322520
Nejnižší počet bodů
pro cenu
16512585208

Podzimní zkoušky ohařů
Kvalifikují ohaře jako lovecky upotřebitelného k dohledávání a přinášení drobné zvěře. PZ se mohou zúčastnit všichni ohaři bez ohledu na věk a již absolvované jiné zkoušky.
Předmětnejnižší známkykoeficientmaximální
počet bodů
I.II.III.
1. Společný hon211520
2. Hledání332624
3. Vystavování332832
4. Postupování211416
5. Nos3321040
6. Klid před zvěří pernatou21128
7. Klid před zvěří srstnatou211312
8. Chování po výstřelu21128
9. Dohledávka střelené a pohozené
zvěře pernaté a srstnaté
322520
10. Přinášení vlečené pernaté
a srstnaté zvěře na dálku v poli
111520
11. Přinášení pernaté zvěře211416
12. Přinášení srstnaté zvěře211416
13. Vodění na řemeni22128
14. Přinášení kachny
z hluboké vody
211312
15. Poslušnost322520
Nejnižší počet bodů pro cenu220165110272

Lesní zkoušky ohařů
Absolvováním získává ohař loveckou upotřebitelnost k dohledávání zvěře v lesních honitbách, kde je plánován odstřel spárkaté zvěře.
Předmětnejnižší známkykoeficientmaximální
počet bodů
I.II.III.
1. Přinášení lišky přes překážku21128
2. Šoulačka s odložením211416
3. Práce na pobarvené stopě
spárkaté zvěře
  a/ vodič321624
  b/ oznamovač321832
  c/ hlásič3211040
  d/ hlasitý oznamovač321936
4. Přinášení vlečené lišky
a zajíce na dálku v lese
211
(0 z lišky)
520
5. Vyhánění zvěře z houštin111312
6. Slídění221312
7. Dohledávka střelené a pohozené
pernaté a srstnaté zvěře
322520
8. Dohledávka pohozené lišky221416
9. Nos3321040
10. Chování na stanovišti21128
11. Klid před zvěří pernatou21128
12. Klid před zvěří srstnatou211312
13. Chování po výstřelu21128
14. Přinášení pernaté, srstnaté
a škodné zvěře
211416
15. Vodění na řemeni22128
16. Poslušnost322520
Nejnižší počet bodů pro cenu210160105264

Speciální zkoušky z vodní práce ohařů
Tyto zkoušky jsou vhodné pro psy z oblastí s rozsáhlými vodními plochami, kde se na společných honech loví vodní zvěř. Na těchto zkouškách prokazuje pes vyšší stupeň výcviku a upotřebitelnosti v náročných podmínkách. Z hlediska snížení vysokých ztrát postřelené zvěře je vhodné, aby v těchto oblastech psi absolvovali tyto zkoušky. Na SVP posuzují rozhodčí s kvalifikací pro VZ.
Předmětnejnižší známkykoeficientmaximální
počet bodů
I.II.III.
1. Ochota k práci v hluboké vodě211312
2. Přinášení kachny
z hluboké vody
211312
3. Nahánění a dohledávka
střelené nebo postřelené
kachny v rákosí
211520
4. Dohledávka střelené
kachny v rákosí
211416
5. Poslušnost211312
6. Chování na stanovišti21128
Nejnižší počet bodů
pro cenu
64483280

Všestranné zkoušky ohařů
Na VZ se musí prokázat vyšší stupeň použitelnosti psa v lovecké praxi a vyšší úroveň cvičitelů. Ohaři tu dokazují, že jsou skupinou psů, použitelných pro jakoukoli práci na povrchu. Podmínkou pro účast je úspěšné absolvování PZ nebo LZ.
Předmětnejnižší známkykoeficientmaximální
počet bodů
I.II.III.
Práce v lese
1. Přinášení lišky přes překážku21128
2. Šoulačka s odložením211416
3. Práce na pobarvené stopě
spárkaté zvěře
  a/ vodič321624
  b/ oznamovač321832
  c/ hlásič3211040
  d/ hlasitý oznamovač321936
4. Přinášení vlečené lišky
a zajíce na dálku v lese
321520
5. Vyhánění zvěře z houštin111312
6. Slídění221312
7. Dohledávka pohozené lišky221416
8. Chování na stanovišti21128
9. Vodění na řemeni22128
10. Poslušnost322520
celkem1289664160
Práce ve vodě
1. Ochota k práci v hluboké vodě211312
2. Přinášení kachny
z hluboké vody
211312
3. Nahánění a dohledávka
střelené nebo postřelené
kachny v rákosí
211520
4. Dohledávka pohozené
kachny v rákosí
211416
5. Poslušnost211312
celkem58432972
Práce v poli
1. Společný hon211520
2. Hledání332624
3. Vystavování332832
4. Postupování211416
5. Nos3321040
6. Klid před zvěří pernatou21128
7. Klid před zvěří srstnatou211312
8. Chování po výstřelu21128
9. Dohledávka střelené a pohozené
zvěře pernaté a srstnaté
322520
10. Přinášení vlečené pernaté
na dálku v poli
111520
11. Poslušnost322520
celkem17613288220
Přinášení
1. Přinášení pernaté zvěře211416
2. Přinášení srstnaté zvěře211416
3. Přinášení škodné zvěře211416
celkem38291948
Nejnižší počet bodů
pro cenu
400300200500

Memoriál Richarda Knolla a Karla Podhajského
MRK je vrcholná soutěž ohařů o titul "Všestranný vítěz ČR v 19..". Uspěje-li vítěz v I. ceně obdrží titul CACT. Druhý pes uspěje-li v I. ceně obdrží titul ResCACT. Tituly se zadávají pro všechna plemena. Na MRK se psi kvalifikují na základě výsledků z VZ. Soutěží se podle ZR pro MRK.
MKP je vrcholná mezinárodní soutěž ohařů o titul "Vítěz MKP". Uspěje-li vítěz v I.ceně obdrží CACIT a titul CACT. Druhý pes uspěje-li vítěz v I.ceně obdrží ResCACIT a titul ResCACT. Titul CACT a ResCACT se zadávápro všechna zůčastněná plemena pokud získají I. cenu. MKP se zůčastní 20 psů (10 z ČR a 10 ze zahraničí). Z ČR se psi kvalifikují z MRK. Pokud se nepřihlásí 10 psů ze zahraničí, může být připuštěno více z ČR.
Předmětnejnižší známkykoeficientmaximální
počet bodů
I.II.III.
Práce v lese
1. Přinášení lišky přes překážku21128
2. Šoulačka s odložením211416
3. Práce na pobarvené stopě
spárkaté zvěře
  a/ vodič321624
  b/ oznamovač321832
  c/ hlásič3211040
  d/ hlasitý oznamovač321936
4. Přinášení vlečené lišky
a zajíce na dálku v lese
321520
5. Vyhánění zvěře z houštin111312
6. Slídění221312
7. Dohledávka pohozené lišky221416
8. Chování na stanovišti21128
9. Vodění na řemeni22128
10. Poslušnost322520
celkem1289664160
Práce ve vodě
1. Ochota k práci v hluboké vodě211312
2. Přinášení kachny
z hluboké vody
211312
3. Nahánění a dohledávka
střelené nebo postřelené
kachny v rákosí
211520
4. Dohledávka pohozené
kachny v rákosí
211416
5. Poslušnost211312
celkem58432972
Práce v poli
1. Společný hon211520
2. Hledání332624
3. Vystavování332832
4. Postupování211416
5. Nos3321040
6. Klid před zvěří pernatou21128
7. Klid před zvěří srstnatou211312
8. Chování po výstřelu21128
9. Dohledávka střelené a pohozené
zvěře pernaté a srstnaté
322520
10. Přinášení vlečené pernaté
na dálku v poli
111520
11. Poslušnost322520
celkem17613288220
Přinášení
1. Přinášení pernaté zvěře211416
2. Přinášení srstnaté zvěře211416
3. Přinášení škodné zvěře211416
celkem38291948
Nejnižší počet bodů
pro cenu
400300200500

Předměty zkoušek
Zkoušky vloh - ZV
Podzimní zkoušky - PZ
Lesní zkoušky - LZ
Speciální zkoušky z vodní práce - SVP
Všestranné zkoušky - VZ
Memoriál Richarda Knolla - MRK
Memoriál Karla Podhajského - MKP


Všeobecně | ohaři | lovečtí slídiči | teriéři, jezevčíci a retrívři | bezkontaktní norování | honiči | barváři

Návrat na hlavní stránku Návrat na předchozí stránku