Golden Retriever
FCI
 

ČMKU: Podmínky registrace jména chovatelské stanice

ČMKU: Podmínky registrace jména chovatelské stanice /platné od 1.8.2000/

 1. Žádost o registraci názvu chovatelské stanice (dále pouze CHS) se podává na předepsaném formuláři.
 2. O mezinárodní chránění názvu CHS se žádá na Rejstříku chovatelských stanic ČMKU. Název musí být uznán Mezinárodním rejstříkem CHS FCI v Belgii.
 3. Majitelem chovatelské stanice může být pouze jedna, právně způsobilá osoba (tedy ne manželé, rodiče s dětmi, děti do 18 let a pod.), trvale bydlící v ČR. Cizinec může žádat o chránění názvu CHS pouze tehdy, má-li trvalé bydliště v ČR.
 4. Název CHS smí mít maximálně 40 znaků (včetně mezer).
 5. Název CHS smí obsahovat pouze dvě slova a jednu předložku, jež spojuje název CHS se jménem psa (tedy: ano - ze Zámku Lešná, ne - ze Zámku na Lešné, Stopař ze Lhoty).
 6. Názvy je třeba vybírat s ohledem na možnou budoucí změnu chovaného plemene.
 7. Název nesmí být hanlivý, ze sprostých slov a mluvnicky nesprávný, ani kombinovaný ze dvou různých jazyků. Totéž se týká i použití příjmení či jména chovatele (ne - vom Novák). Název se připouští český nebo cizojazyčný.
 8. Název nesmí být pouhá číslice či písmeno, nesmí obsahovat přímo název plemene (ne - Brněnské kolie).
 9. Názvy musí být odlišné a to i v různých pádech. Za shodné názvy se považuje Hora, z Hory, na Hoře, ale lze použít z Velké hory, na Bílé hoře.
 10. Schválený název CHS není již možno měnit.
 11. Převod CHS je možný při písemném doložení souhlasu obou zúčastněných stran s převodem (včetně adres, podpisů a rodných čísel). Osobě, jež smluvně převedla svoji CHS na jinou osobu, již nikdy nemůže být přiznán jiný název CHS.
 12. Zdědění CHS se dokládá Rejstříku CHS fotokopií úmrtního listu, adresou nabyvatele a jeho rodným číslem.
 13. Zánik chráněného názvu CHS je možný úmrtím majitele nebo písemným zrušením. Po písemném zrušení registrace CHS není možno již nikdy požádat o chránění názvu CHS na dotyčnou osobu.
 14. Archivace žádostí o chránění názvu CHS se provádí po dobu 5 let.


Na hlavní stránku Návrat na předchozí stránku Napište nám